miras-kalan-arsa-nasıl-satılır

Miras Kalan Arsa Nasıl Satılır?

Ülkemizde genellikle taşınmazlar üzerindeki hisseli mülkiyet ilişkileri miras yoluyla kurulmaktadır. Miras kalan konut, arsa gibi taşınmazların ise nasıl değerlendirileceğine karar verilmesiyle ilgili kanunlar bulunmaktadır. Taşınmazın satışı konusunda anlaşan hisse ortaklarının öğrenmesi gereken asıl nokta miras kalan arsa nasıl satılır konusudur. 2014 yılında miras kalan arsaların satışı ile ilgili yönetmelikte bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Toprak Koruma Yasası

Toprak Koruma Yasası, 15 Mayıs 2014’te yürürlüğe girmiştir.  Tarımsal alanların büyüklüklerinin belirlenebilmesi ve bu alanların bölünmesinin önüne geçebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Tarım alanlarının asgari büyüklüğü bakanlık tarafından belirlenmektedir. Toprak koruma yasasına göre de asgari büyüklüğüne erişen tarım alanları bölünemez eşya niteliğine sahip olmaktadır.

miras kalan arsa satışı
miras kalan arsa satışı

Tarımsal Olmayan Miraslı Arsa Satışı

Toprak Koruma Yasası, tarım alanlarının korunmasına yönelik bir yönetmelik olduğundan dolayı tarım alanı içermeyen arsalarda yürürlüğe girmemektedir. Miras kalan tarımsal olmayan arsayı, mirasçılar kendi aralarında anlaşmaları halinde istedikleri gibi satabilmektedirler.

Miras hukukuna göre, hisseli taşınmazların satışı, kullanımı ya da işletimi gibi konular için müşterek kararlar alınması gerekmektedir. Özellikle mirasın kullanım amacının değiştirilmesi gibi durumlarda, örneğin kat karşılığı arsa devri gibi, kararın oy birliği ile alınması gerekmektedir. Bu genellikle pratikte gerçekleşememektedir.

Miras hukukuna göre miras kalan arsa satışı oy çokluğu ile yapılabilmektedir. Fakat bu konuda da bilinmesi gereken husus mirasçıların Şuha hakkının bulunduğudur. Şuha hakkı en basit anlatımıyla öncelik olarak açıklanabilir. Yani mirasçılar bir arsayı birine satmak istediği zaman aynı arsa üzerinde hisse sahibi olan birisi şuha hakkını kullanarak satın almadaki önceliğini ortaya koyabilir. Yani arsa satışında öncelik her zaman mirasçılardadır. Şuha hakkının kullanılabilmesi için kişinin arsada ne kadarlık paya sahip olduğunun bir önemi yoktur. 10 metrekare hisseye sahip kişi ile 100 metrekare hisseye sahip kişi aynı haklara sahiptir. Arsa satışı konusunda oy çokluğu gerekebilir fakat azınlık olanların da satışı kanunen durdurma hakkının olduğu unutulmamalıdır.

 

Yorum Yapın

All fields marked with an asterisk (*) are required

WhatsApp chat