gayrimenkul yatırım ortakları

Gayrimenkul Yatırım Ortakları

Sektördeki yatırımı artırmak ve finansman sağlamak amacıyla hayata geçirilen gayrimenkul yatırım ortakları, finansal araçlardır. Mevcut projelerin devamını sağlamak amacıyla bir araya gelen finansörler konumundadır. Bu açıdan sektörün gelişimine büyük katkı sağlayan GYO’lar, devamlılığı sağlayarak sektörünün gelişimine de katkıda bulunmaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nasıl Kurulur ?

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Ticaret Kanunu’na göre yeni bir anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir. Ya da daha önceden farklı bir amaç için kurulan anonim şirketin sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu şartlarına uygun değiştirilmesiyle ortaklığa dönüştürülmesi sonucu oluşabilmektedirler. Bu ortaklıklarda genel olarak müteahhit, sermayedar, danışman şirket, işletmeci şirket ve gayrimenkul değerleme şirketi yer almaktadır.

Her iki şekilde de bu ortaklığın kurulabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu izni gerekmektedir. Kurul tarafından uygun bulunan ortaklıkların, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurarak kuruluşunu tescillenmesi gerekmektedir. Tescil sonrasında ise portföy oluşturma, sermaye tutarı gibi konular başlamaktadır.

gayrimenkul yatırım
gyo

GYO Faaliyet Amaçları

Gayrimenkul yatırım ortaklığı çok çeşitli nedenlerle kurulabilmektedir fakat asıl amaç gayrimenkul sektöründeki yatırım ve gelişim potansiyelini artırmaktır. Bu nedenle öncelikli olarak yüksek gelir getirecek büyük projelere ve gayrimenkullere yatırım yapmaktadırlar. Diğer hedefleri ise portföylerinde yer alan gayrimenkulleden kira geliri elde etmek ve alım satım işleri yaparak kazançlarını artırmaktır. Yani her şekilde asıl amaç gayrimenkul piyasasını canlı tutarak kazanç sağlamaktır.

Artan nüfusla birlikte konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik devletin yürüttüğü politikalardan biri de konut projelerine verilen prim ve ek teşviklerdir. Bu gelişmenin ardından yatırım ortaklığı daha cazip hale gelmiştir. Devlet desteğinin bulunması, bu iş kolunun çok daha güvenli olduğu düşüncesini yaymasından dolayı da son dönemde GYO’larda artış gözlenmektedir. Tabi ki yatırımların yapıldığı portföylerden elde edilen gelirin de bu artışta oldukça yüksek bir payı bulunmaktadır.

Yorum Yapın

All fields marked with an asterisk (*) are required

WhatsApp chat