Birçok kişinin merak ettiği bir konu olan tapu işlemlerinde istenen belgeleri sizler için özel olarak araştırdık. Tapu işlemleri sırasında bazı belgeleri hazırlamanız gerekir. Belgelerin eksik olması halinde tapu işleriniz tıkanır. Tapu işlem öncesi hazırlamanız gereken belgeler şunlardır:
1- Alıcı ve satıcının nüfus cüzdanı ve her ikisinin de birer fotokopisi, –
2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 x 4 cm ebadında satıcının 1 alıcının 2 adet fotoğrafı
3- Emlak beyan değerini gösteren belge
4- Taşınmazın bağlı olduğu belediyeden alınan “Vergi Borcu Yoktur” yazısı,
5- Taşınmazın tapusunun aslı ve fotokopisi,
6- Konut veya işyerinde zorunlu olan DASK sigortası,
7- -Alım-satım işlemini emlakçı veya tam yetkili kişi yapacak ise vekâletname

Fakat tüzel kişilerin devir işlemlerinde daha farklı belgeler istenir. Tüzel kişiler için istenen belgeler şunlardır:
1- Şirket yetkilisinin imza sirküleri
2- Şirketin vergi levhasının aslı ve örneği
3- Son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği
4- Taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi
5- Satışı vekil yapacaksa vekâletname
6- Taşınmaza ait ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı
Tapu müracaatlarını, bağlı bulunulan tapu kadastro müdürlüğüne emlak sahibinin ya da vekilin müracaat etmesi gerekir. Tapu kadastro müdürlüklerine ilk müracaat şahsen yapılabileceği gibi internet üzerinden de yapılır. www.randevu.tkgm.gov.tr adresi ziyaret edilerek “yeni randevu al” sekmesinden randevu alınarak müracaatlar yapılır.

Yorum Yapın

All fields marked with an asterisk (*) are required

WhatsApp chat