çarpık-kentleşme

Çarpık Kentleşme Nedir ?

Yıllar önce ülkemizdeki büyük şehirlerde karşımıza çıkmaya başlayan ve hızla diğer şehirlere de yayılan bir durumdur. Şehirlere göçün artmasıyla başlayan hızlı kentleşme, bu hıza ayak uydurulamaması ve plansız kalınmasıyla yerini çarpık kentleşmeye bırakmıştır. Türkiye’de 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan endüstrileşme ile başlayan ve iç karartıcı görüntüler ortaya çıkmasına neden olan çarpık kentleşme nedir, önlenebilir mi soruları ise sürekli dolaşmaktadır.

Büyük şehirlere artan göçle birlikte nüfus patlamalarının yaşanması ve şehirlerin de oluşan talebi karşılayabilmek amacıyla denetimsiz, plansız ve tamamen estetik kaygıdan uzak; merkezden dışarıya doğru büyümesine çarpık kentleşme denmektedir. Bu plansızlık merkezde bulunan dokunun tahribine ve değerlerin yok olmasına neden olurken yeni kurulan çevrede ise ilkel yerleşim alanlarının oluşmasına yol açmaktadır. Bu ise mutsuz insanlara ve düzensiz topluma sebebiyet vermektedir.

kentleşme
çarpık-kentleşme

Çarpık Kentleşme Önlenebilir Mi ?

Çarpık kentleşme konusunda toplumsal bilinç sağlanamadığı ve önlem alınmaya başlanmadığı takdirde yaşananlar katlanarak artmaya devam edecektir. 20-25 yıl sonra büyük şehir nüfusları bugünkünün en az 2 katına çıkacaktır. Bu ise şehirlerle asayişin sağlanamamasına, ulaşımın yetersizleşmesine, gecekonduların bilinçsizce yükseltilerek apartmanlara dönüştürülmesine ve çevre kirliliğinin korkunç boyutlara ulaşmasına neden olacaktır.

İmar düzenlemelerinin yerel yönetimlere bırakılması daha demokratik görünse de kadro, tecrübe ve bilgi yetersizlikleri kararların alınamamasına ve başarılı planlamaların yapılamamasına neden olmuştur. Günümüze kadarki süreç kentsel dönüşümlerle düzeltilmeye çalışılsa da ilerisi için belli önlemlerin alınması gerektiği bir gerçektir. Buna ise ülke çapında kentleşme politikasının belirlenmesiyle başlanmalıdır. İmar ve İskan Bakanlığı tarafından planlama ilkeleri atılacak adımlar belirlenmelidir. Sonrasında ise ortak bilinç sağlanabilmesi açısından konu gündemde tutulmalı ve yönetim birimlerinin koordine bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. Gerekli adımlar atıldığı takdirde sağlıklı kentleşmenin gerçekleştirilebilmesi imkansız değildir.

Yorum Yapın

All fields marked with an asterisk (*) are required

WhatsApp chat