aleniyet ilkesi nedir

Aleniyet İlkesi Nedir ?

Kelime anlamı olarak aleniyet; açıklık ve netlik anlamına gelmektedir. Hukuk düzeninde aleniyet ilkesi tüm yargı çeşitlerini kapsamaktadır. Kamu güvenliğini ya da genel ahlakı tehdit etmediği sürece tüm yargı ve duruşmalar kamuya açıktır. Yani aleniyet ilkesi genel anlamda davanın tarafları dışında da söz konusu davayı takip etmek isteyen kişiler tarafından da oturumların izlenebileceği anlamına gelmektedir. Fakat emlak sektöründe de bir tanım olarak karşımıza çıkan aleniyet ilkesi nedir dersek talep eden kişilere tapu sicil kayıtlarının gösterilmesi hakkı olarak özetlenebilir. Gizli olmayan yani ‘aleni’ kelimesinden köken alan aleniyet ilkesi, tapu kayıtlarında hak sahibi olduğumuz her türlü belgeyi inceleme ve bir kopyasını alma hakkının verildiği anlatılmaktadır.

tapuda aleniyet ilkesi
tapuda aleniyet ilkesi

Tapuda Aleniyet İlkesi

Türk Medeni Kanunu’nun 1020. maddesi gereği tapu sicilleri, kat mülkiyeti kütüğü, taşınmaza ait planların olduğu belgeler isteyen herkese açıktır. Bir bakıma tapuda aleniyet ilkesi, hukuksal anlamıyla benzer şekilde kullanılmaktadır. Tapu sahipleri, mirasçılar, bu kişilerin vekilleri ya da avukatları gerekli belgeleri inceleyerek diledikleri gibi kopyalarını talep edebilmektedirler.  Aleniyet ilkesine göre tapu kütüğünü inceleme ve kopyasını çıkartma hakkı sadece tapu sahiplerine verilmektedir. Mal sahiplerinin, haciz ya da alacaklı durumdakilerin bu belgeleri talep etme hakkı bulunmamaktadır. Bir başkasına ait tapu sicilinin incelenebilmesi için taşınmaza rehin işlemi uygulatılmış olması gerekmektedir. Tapu sicil müdürlüğünde rehin belgesini göstererek bu durumu ispat etmek söz konusu taşınmazın bilgilerine ulaşmak için yeterli olacaktır. Tapu kütüğünde kaydı bulunan taşınmaza bağlı rehin bilgisini, hak sahibinin haberinin olmadığını iddia etmesi veya iyi niyet gösterisinde bulunarak hak talep etmesi mümkün olmamaktadır.

Aleniyet ilkesinin amacı bağımsız, şeffaf ve denetlenebilir yargı sisteminin ispatını ortaya koymaktır. Kendi bilgilerine erişim imkanı sunarken hak sahiplerini bir yandan korumayı da amaçlayan ilke, hukuk devletlerinde önemli bir yere sahiptir.

Yorum Yapın

All fields marked with an asterisk (*) are required

WhatsApp chat