Ada-anahtarı-Nedir

 

Şehir planlama işlerinden uzak ya da en azından tapu işlemleriyle hiç uğraşmamış kişilerin pek de aşina olmayacağı bir terimdir. Şehir planlamacılar, imar izni alacak olanlar ya da arsa/ tapu işlemleriyle ilgilenenler için kolaylık ve arşivleme açısından büyük öneme sahiptir. İlk kez duyan birçok kişi ada anahtarı nedir sorusunu mutlaka sormuştur. Ada anahtarı; şehir haritası ya da krokisi kullanan kişilerin kolaylık sağlaması amacıyla kullandıkları numaralandırma sistemidir.

Ada Anahtarı Nedir ?

Geniş bir alanın daha kolay incelemek, adlandırmak ya da yasal işlemler açısından tarif edebilmek amacıyla harita üzerinde toprak parçalarına ayrılması ada olarak adlandırılmaktadır. İmar ölçeklerinin en küçüğü olan parseller birleşerek adaları oluşturmaktadır. Özellikle kentleşme sonrasında imar krokilerinde gösterimlerin daha kolay yapılabilmesi için bu adalar numaralandırılmıştır. Bu numaralandırma sistemine ise Ada Anahtarı denmektedir. Bir bölge için ada anahtarı oluştururken o toprak parçasındaki yapay ve doğal yollar dikkate alınmaktadır.

ada anahtarının önemi
ada anahtarının önemi

Ada Anahtarının Önemi

Sadece şehir merkezlerinin değil en küçük ilçe ve kasabaya kadar büyük bir gelişmenin yaşanması ada anahtarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Yerleşim yerinin yüz ölçümüne göre pek çok parsel, dolayısıyla da pek çok ada bulunmaktadır. Artan konut projeleriyle birlikte artan imar düzenlemelerinin de doğru yapılabilmesi için bu ada anahtarlarına başvurulmaktadır. Bu şekilde projenin gerçekleştirileceği bölgedeki ada büyüklüğü, konumu ve numarası öğrenilerek not edilir.

Ana anahtarlarının düzenlenmesi İmar Kanunu ile belli kurallara dayandırılmıştır. Ve yapılan her numaralandırma da bu yönetmeliğe uyulması gerekmektedir. Söz konusu arazilerin büyüklüğü, kişi ya da kurumlara ait olması gibi durumlarda herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için İmar Kanunu ile belirlenmiş kurallar çerçevesinde ada anahtarı düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde de bilgiler ada anahtarlarıyla arşivlenmektedir.

 

Yorum Yapın

All fields marked with an asterisk (*) are required

WhatsApp chat